Tsuide ni Tonchinkan – Wikipedia

Tsuide ni Tonchinkan (tiếng Nhật: つ い で に と lit. "Dù sao thì nó cũng không thành vấn đề") Bước nhảy hàng tuần trong các vấn đề 49 Thay50 vào năm 1984 [1]và sau đó chạy từ năm 1985 (số 14) đến năm 1989 (số 22). Có 18 tập truyện. Bộ truyện đã được chuyển thể thành một bộ anime tập 43 tập chạy trên Fuji TV từ ngày 10 tháng 10 năm 1987 đến ngày 1 tháng 10 năm 1988. [2] Tonchinkan được phát sóng trực tiếp sau Trường trung học! Kimengumi .

Diễn viên

Bài hát chủ đề [ chỉnh sửa ]

Mở
  1. Gomen ne Cowboy (Ushirogami Hikaretai)
  2. Hora ne, Haru (Ushirogami Hikaretai)
  3. Mugiwara de Dance (Akiko Ikuina)
Hết
  1. 19659010] Yume ni Aitai (Akiko Ikuina)

Tài liệu tham khảo [ chỉnh sửa ]


Categoriesad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *